NEWS

Summerschool
The International Institute of Life Energy organises a summerschool from 1 till 5 august 2017. The major theme this year will be "The cycle of life". If you are interested in biophotons, health and agriculture, click here for more information about the summerschool.

Project Golfcourse Hitland
and Almeerderhout:

In 2014/2015 we finished several succesfull projects at Golfcourses with different ground types in The Netherlands. We investigated the impact of the GreenQC on the quality of the grass. Click here for the results at Golfcourse Hitland en here for the results at Golfcourse Almeerderhout.

For more information about the Quantum Conditioner please visit our Dutch version of the website.


Click here for more information about the team of Recoverycentre Volendam

Intro
Click here to watch the intro

 

FAQ

 

Wat is het verschil tussen de SuperCoherence aanpak en lichttherapie?
De SuperCoherence apparatuur is niet te vergelijken met geen gewone lichttherapie. Het daarbij gebruikte licht haalt immers niet bij benadering de coherentie en kwaliteit die nodig is, om gericht te kunnen communiceren met het lichaamseigen biofotonenveld. Wij richten ons op het totale systeem van zelfregulatie, lichttherapie focust op de rol van melanine, melatonine en serotonine. Ook laserlicht biedt geen uitzicht op een breed werkende therapie. Laserlicht is bij lange niet coherent genoeg (1 miljoen keer minder coherent dan biofotonen) en kent maar één specifieke golflengte. Het menselijk biofotonenveld strekt zich echter uit van 200-800nm en wordt nog beïnvloed door de spectra die daar ver bovenuitstijgen.

Kun je er teveel van krijgen?
Door de keuze voor een kwalitatieve aanpak, bestaat er strikt technisch genomen geen kans op een teveel. Onderzoek op celniveau heeft dit bevestigd. Het veld van de SuperCoherence apparatuur is, net als het biofotonenveld zelf, niet met het blote oog te zien. Het merendeel van de mensen voelt het veld echter wel als een tinteling of een luchtstroom. Onmiskenbaar is in elk geval de diepe ontspanning die na verloop van tijd optreedt.

Wel kunnen er zoveel afvalstoffen vrijkomen, dat het lichaam moeite krijgt met de afvoer ervan. Dan is het zaak om goed te draineren en het gebruik rustig op te bouwen. U kunt dan beter drie keer een half uur in een week besteden, dan één keer anderhalf uur.