NIEUWS

Summerschool
The International Institute of Life Energy organiseert ook dit jaar weer een summerschool. Van 1 t/m 5 augustus 2017 worden er lezingen gehouden over biofotonen, gezondheid en landbouw, met als centraal thema "The cycle of life". Klik hier voor meer informatie.
 

Project Golfbaan Hitland en Golfbaan Almeerderhout:

In 2014/2015 hebben we enkele succesvolle projecten afgrond bij golfbanen met verschillende grondsoorten in Nederland. Onderzocht is wat het effect van de GreenQC is op de kwaliteit van het gras. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek bij Golfbaan Hitland en klik hier voor de resultaten bij Golfbaan Almeerderhout.

 

Klik hier voor meer informatie over de Quantum Conditioner.

 

ONS TEAM
 

Klik hier voor meer informatie over de teamleden van Herstelcentrum Volendam

Intro

Bekijk hier

de intro

 

 

Quantum Conditioner

 

Deze nieuwe ontwikkeling van Universal Gold BV biedt een tegenwicht tegen de schadelijke invloeden, die vele mensen ervaren van de vele elektromagnetische velden om ons heen.
De Quantum Conditioner, of kortweg QC, elimineert de schadelijke resonanties en invloeden van deze stralingen in uw woning of kantoor. Het houdt deze electromagnetische velden niet buiten, wat tot een onnatuurlijke en onpraktische omgeving zou leiden. In een Quantum Conditioned Space kan draadloze apparatuur gewoon gebruikt worden, maar bent u de schadelijke bijwerkingen van deze apparaten kwijt. 

 

Bestellen

U kunt de Quantum Conditioner bestellen door een e-mail te sturen naar info@supercoherence.com.

  

Meer informatie

Voor meer informatie over de werking van de Quantum Conditioner kunt u onderstaand bestanden downloaden:

 

Nieuwsbrief 2012-01:

SCS_Nieuwsbrief-2012_01b.pdf

 

Brochure QC:

20111228-Brochure-QC.pdf

 

Gebruikershandboek QC:

20111230-Gebruiksaanwijzing-QC-v3.pdf

 

Achtergrondinformatie QC:

QC_explanation_English_20090902.pdf

 

Meer interessante informatie over straling en de laatste stand van zaken EU parlement inzake straling zie onderstaande links: 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL