NIEUWS

Summerschool
The International Institute of Life Energy organiseert ook dit jaar weer een summerschool. Van 1 t/m 5 augustus 2017 worden er lezingen gehouden over biofotonen, gezondheid en landbouw, met als centraal thema "The cycle of life". Klik hier voor meer informatie.
 

Project Golfbaan Hitland en Golfbaan Almeerderhout:

In 2014/2015 hebben we enkele succesvolle projecten afgrond bij golfbanen met verschillende grondsoorten in Nederland. Onderzocht is wat het effect van de GreenQC is op de kwaliteit van het gras. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek bij Golfbaan Hitland en klik hier voor de resultaten bij Golfbaan Almeerderhout.

 

Klik hier voor meer informatie over de Quantum Conditioner.

 

ONS TEAM
 

Klik hier voor meer informatie over de teamleden van Herstelcentrum Volendam

Intro

Bekijk hier

de intro

 

 

Disclaimer

 

De SuperCoherence apparatuur is gemaakt om lichaam en geest te helpen met herstel. Het zorgt voor meer coherentie (samenhang en samenwerking) in het hele menselijke systeem. Dat geeft meer welzijn en een groter gevoel van welbevinden. De SuperCoherence apparatuur is uitdrukkelijk geen vervanging voor regulier medisch handelen. Het is een zeer werkzame aanvulling daarop.
Wij verstrekken uitdrukkelijk geen medische adviezen en wijzen gebruikers erop nooit medicatie te verhogen, te minderen of te wijzigen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend arts. Wij wijzen therapeuten die met onze apparatuur werken erop, dat ze bij enige twijfel, een cliënt moeten doorverwijzen naar (huis)arts of specialist. Tevens wijzen wij gebruikers en behandelaars erop dat ze niet gerechtigd zijn, een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden.
Te allen tijde raden wij aan contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van natuurgeneeskunde, complementaire geneeswijzen, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van ziekten.
In het algemeen raden we mensen aan niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.
Op alle informatie van de website en door ons verstrekte schriftelijke documentatie cq. brochures, is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.