NIEUWS

Summerschool
The International Institute of Life Energy organiseert ook dit jaar weer een summerschool. Van 1 t/m 5 augustus 2017 worden er lezingen gehouden over biofotonen, gezondheid en landbouw, met als centraal thema "The cycle of life". Klik hier voor meer informatie.
 

Project Golfbaan Hitland en Golfbaan Almeerderhout:

In 2014/2015 hebben we enkele succesvolle projecten afgrond bij golfbanen met verschillende grondsoorten in Nederland. Onderzocht is wat het effect van de GreenQC is op de kwaliteit van het gras. Klik hier voor de resultaten van het onderzoek bij Golfbaan Hitland en klik hier voor de resultaten bij Golfbaan Almeerderhout.

 

Klik hier voor meer informatie over de Quantum Conditioner.

 

ONS TEAM
 

Klik hier voor meer informatie over de teamleden van Herstelcentrum Volendam

Intro

Bekijk hier

de intro

 

 

 

Onderzoek

 

In de aanloop tot de marktintroductie van de SuperCoherence apparatuur zijn diverse onderzoeken verricht. We hebben daarin een vergelijkbare opbouw gekozen, als die wordt gehanteerd voor de introductie van geneesmiddelen. Als behoort onze apparatuur uitdrukkelijk niet tot de medische hulpmiddelen, de onderzoekspbouw is goed doordacht.


Fase 1: Werkt de apparatuur zoals wordt geclaimd?


Dit betreft een laboratoriumonderzoek bij het International Institute of Biophysics te Neuss - Duitsland onder leiding van prof.dr. F.A. Popp. Bestudeerd is de invloed van de SuperCoherence apparatuur op het regulerende Biofotonenveld van het meest gevoelige organisme ter wereld: de alg “Acetabularia acetabulans”.
Bepaald werd:

1 Uitsluiting placebo werking
2 Invloed op gestresste cellen
3 Invloed op gezonde cellen

(pdf link naar uitgebreidere tekst)


Fase 2: Is de apparatuur in staat om de gezondheid van proefpersonen te verbeteren?


Dit betreft een tweetal ongecontroleerde studies. Ten eerste een kleinschalige studie naar de invloed van de plaatsing van de apparatuur op de Hartslag Variabiliteit van het personeel van een klein kantoor. Heart Rate Variability is een vaak gebruikte maatstaf voor coherentie en algemene gezondheid. Deze studie werd verricht onder leiding van dr. E.A. Das-Smaal (VU Amsterdam).
Bepaald werd:

• Invloed op de Heart Rate Variability (maatstaf voor gezondheid) van gemiddeld gezonde mensen

(pdf link)

De tweede studie is een open studie naar de werking bij burnout patiënten. Dit vond plaats bij het Gezondheidscentrum Weert van dhr. B. van Doorn. Het onderzoek werd geleid door drs. V.A.C. Campman, arts-onderzoeker van de Charité Universiteitskliniek uit Berlijn, Duitsland.
Bepaald werd:

• Invloed op het klachtenpatroon van proefpersonen aan de hand van gevalideerde vragenlijsten

(pdf link)


Fase 3: Kan de waargenomen verandering uitsluitend worden toegeschreven aan de gebruikte apparatuur?


Dit is een zgn. ‘blinde’ studie naar de vraag de invloed op het lichaamsprocessen regulerende biofotonenveld bij het International Institute of Biophysics te Neuss – Duitsland onder leiding van dr. R. van Wijk en dr. E. van Wijk. Bepaald werd:

• Invloed op het biofotonenveld van de mens toe te schrijven aan de apparatuur

(pdf link)

NB: deze studie is nog onvoldoende om als volwaardig Fase 3 onderzoek te gelden. Daarvoor zou een groter opgezette Dubbelblind variant nodig zijn. Dit is echter op dit moment financieel en praktisch nog niet haalbaar. Al het onderzoek is voor eigen rekening tot stand gekomen. Dit geeft uiteraard beperkingen aan de schaal waarop onderzoek mogelijk is.

Een praktisch probleem is de realisatie van een dubbel-blinde studie. De apparatuur heeft een werking van vele tientallen meters rondom. Zelfs wanneer we dus apparatuur zouden bouwen zonder werkzame technologie (een zgn. dummy), is het buitengewoon moeilijk om de invloed van het werkende exemplaar uit te sluiten.